Serwis

Dla naszych Klientów, którzy w przeciągu roku zakupili instrument Datacolor oferujemy usługę przeglądu gwarancyjnego.

Polega on na dokładnym sprawdzeniu zakupionego instrumentu przed upływem gwarancji, w celu wyeliminowania ewentualnych wad, które mogą być zauważone przez użytkownika dopiero w późniejszym okresie.

W przypadku gdy gwarancja jest jeszcze ważna, wszystkie usterki są usuwane na koszt producenta. Serwis gwarancyjny może być wykonany w naszej siedzibie lub możliwy jest dojazd do Klienta.

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontaktowanie się z przedstawicielem handlowym.