Datacolor 800/850

Wiodące marki i producenci wybierają spektrofotometry klasy referencyjnej Datacolor, aby określić, sformułować i kontrolować barwę. Rodzina produktów Datacolor® 800 obejmuje wbudowany procesor i pamięć masową danych, co stanowi platformę dla zwiększonej wydajności i pewności pomiaru kolorów, zapewniając jednocześnie precyzję i kompatybilność z innymi instrumentami Datacolor.

Datacolor 800 – dokładność pomiaru na najwyższym poziomie, kompatybilna z istniejącymi instrumentami Datacolor
Datacolor 800V – konfiguracja pionowa Datacolor 800V
Datacolor 850 – instrument wykonujący również pomiar reflektancji i transmisji

Pomiary klasy referencyjnej do formułowania receptur i kontroli jakości kolorów w przemyśle tekstylnym, farb i lakierów, tworzyw sztucznych i innych.

Najwyższa możliwa dokładność

Nie wymaga profilowania. Doskonała konstrukcja umożliwia najlepsze w branży porozumienie międzyinstrumentowe od razu po rozpakowaniu. Dzięki monochromatorowi SP2000 firmy Datacolor rejestruje rzeczywiste krzywe spektralne dowolnego koloru z najwyższą możliwą dokładnością. Rezultatem tego jest ścisłe porozumienie pomiędzy wszystkimi instrumentami w Państwa łańcuchu dostaw.

Zgodność międzyinstrumentalna

W pełni wstecznie kompatybilny z dotychczasowymi instrumentami Datacolor 600. Konfiguracja urządzeń możliwa dzięki połączeniu szeregowemu, USB lub Ethernetowi. Jeden instrument może być łatwo dostępny dla wielu użytkowników. Pomiary mogą być wykonywane i automatycznie współdzielone w czasie rzeczywistym w globalnym środowisku Citrix lub Terminal Server.
Szybka i wymierna poprawa przepustowości.

Szybka praca

Znaczne zwiększenie wydajności pozwala na pomiar większej ilości próbek dziennie, zarówno w instalacjach samodzielnych, jak i globalnych:
25% mniej czasu poświęconego na pomiary. Usprawnione czasy reakcji w środowiskach Citrix i Terminal Server.

Całkowita pewność pomiarów

Kamera pozycjonująca i wyświetlacz LCD zapewniają właściwe rozmieszczenie próbek. Ekran LCD wyświetla stan kalibracji i ustawienia urządzenia w celu prawidłowej konfiguracji oraz pasek stanu urządzenia oznaczony kolorem. Dane diagnostyczne są przechowywane w urządzeniu i możliwe do pobrania, co umożliwia zdalną diagnostykę i szybkie rozwiązywanie problemów. Instrumenty mogą być serwisowane w terenie lub w każdym centrum serwisowym na całym świecie przez wykwalifikowanych techników Datacolor.